JAVNA DELA

V DRUŠTVU STIGMA BOMO ZAPOSLILI DVE OSEBI PREKO JAVNIH DEL V javna dela se za eno leto lahko vključite, če ste: ↘ dolgotrajno brezposelni   ↘ imate končano osnovno šolo (II. stopnja izobrazbe) ali ↘...