Terensko delo je eden od pristopov zmanjševanja škode, ki nam omogoča, da stopimo v kontakt z uporabniki in uporabnicami drog v začetni fazi njihove uporabe drog in skušamo zmanjšati škodo, ki bi jo lahko prinesla uporaba drog. S primernim pristopom informiranja in svetovanja uporabnike in uporabnice drog motiviramo k čim manj tveganemu načinu življenja.
Na ta način izstopimo iz pisarn in svetovalnic in se z uporabnicami in uporabniki drog srečujemo v njihovem okolju. Vloga terenskih delavk in delavcev je v zagotavljanju sterilnega pribora za injiciranje ter hkrati potrebnih informacij in spodbud za upoštevanje varnostnih navodil pri uporabi drog.

Osnovni princip terenskega dela je v tem, da namesto čakanja na uporabnice in uporabnike, le-te najdemo na terenu in z njimi vzpostavimo stik ter podlago za kontinuirano sodelovanje. Poleg tega pa z nudenjem storitev v okolju, kjer uporabniki in uporabnice živijo ali se nahajajo, zagotovimo, da pridejo do ustrezne pomoči takoj, ko jo potrebujejo. S izdajo sterilnega materiala za injiciranje navezujemo stike z uporabniki prepovedanih drog, svetujemo ter informiramo o manj tvegani uporabi drog in o zdravstvenih zapletih, povezanih z uporabo drog. Če se med pogovorom odkrije potreba po bolj usmerjeni obravnavi, osebo povabimo, da se oglasi v dnevnem centru, kjer nadaljujemo z reševanjem njene situacije. 

Namen in cilji terenskega dela:

doseganje t.i. skritih skupin uporabnikov in uporabnic drog ter jih opremiti s pomembnimi informacijami o preprečevanju poškodb zdravja, njihovimi pravicami ter možnostih reševanja socialnih in drugih stisk;

razdeljevanje sterilnega materiala za injiciranje ter sanitetnega materiala (povoji, gaze, obliži itd.);

informiranje o škodljivih posledicah, ki so posredno ali neposredno povezane z uporabo drog;

motiviranje k pozitivnim spremembam v življenju;

identificirati spremembe in trende na t.i. sceni drog, z namenom oblikovanja čim bolj učinkovitih programov ter storitev na občinski in nacionalni ravni.


1. TERENSKO DELO S KOMBIJEM

URNIK PO LOKACIJAH

Ponedeljek: Novo mesto in Jesenice
Torek: Kranj
Sreda izmenično: Kočevje in Idrija
Četrtek izmenično: Kranj, Trbovlje in Kamnik
Petek: Postojna in Pivka

 

Telefon: 041 919 981

Terensko delo s kombijem je delno financirano s strani Ministrstva za zdravje in delno s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

 

Projekt financirajo: 


2. TERENSKO DELO PO LJUBLJANI

Terensko delo opravljamo s kolesom in nahrbtnikom, v katerem se nahajajo sterilni material za injiciranje in sanitetni material. V primeru dežja ali snega se teren izvaja peš. Tak način terenskega dela: 1.) zagotavlja večjo diskretnost in anonimnost uporabnikov in uporabnic drog; 2.) obiščemo lahko več različnih lokacij ter 3.) omogoča lažje prilagajanje lokacijam t.i. odprtih scen – v primeru, da se uporabniki in uporabniki, ki na javnih mestih uporabljajo droge, selijo iz ene lokacije na drugo, jim brez težav sledimo, saj smo s kolesom ali peš.

URNIK

Vsak delovnik: 9.00 – 15.00
Telefon:  070 828 311