V Ljubljani imamo dva dnevna centra – en je lociran v centru Ljubljane, natančneje na Petkovškovem nabrežju 29; drugi pa v Župančičevi jami, na Hacquetovi ulici 9. Dnevna centra sta odprta vsak delovnik med 9.00 in 15.00.

Dnevni center je namenjen uporabnikom in uporabnicam prepovedanih drog in ljudem, ki so v preteklosti imeli izkušnje z drogo. V dnevnem centru se držimo hišnega reda, saj na ta način zagotavljamo prijeten in varen prostor za obiskovalke ter obiskovalce. Pri svojem delu prav tako zagotavljamo diskretnost in anonimnost.

V dnevnem centru nudimo naslednje storitve: uporaba računalnika in televizorja; izdaja in sprejem sterilnega materiala za injiciranje; svetovanje in praktična pomoč; igranje družabnih iger ter namiznega tenisa itd.


ZAMENJAVA IGEL

V dnevnem centru poteka zamenjava igel, ki je osnovni ukrep in izhodišče za vse ostale pristope zmanjševanja škode. Neoviran dostop do sterilnega pribora pomeni ukrep preventive in hkrati dostop do največjega števila intravenoznih uporabnikov in uporabnic drog. Je osnova za delo dnevnega centra in drugih programov ter za socialno vključevanje uporabnic in uporabnikov. Program zagotavlja brezplačen sterilni pribor, kot so inzulinske injekcije, različne brizge in igle, kuhalniki oziroma žlice s filtrom ipd. Poleg tega imamo na voljo še askorbinsko kislino za pripravo heroina, alkoholne krpice za dezinfekcijo, zbiralnike za rabljene igle ter informativni material (priročnik za varnejše injiciranje, zloženke o programih, tveganih obolenjih, substitucijskih zdravilih ter obvestila, ki opozarjajo o pojavu nevarnosti novih drog ali primesi). Dostopni so tudi kondomi. Vračanje rabljenih igel je del programa zamenjave igel, vendar vrnitev rabljene igle ni pogoj za izdajo sterilne.


SVETOVANJE IN PRAKTIČNA POMOČ

Svetovanje poteka na pobudo uporabnikov in uporabnic, ki so z nami navezali stik osebno, preko telefona ali interneta, v okviru programa dnevnega centra ali mobilne zamenjave igel s terenskim delom. Osebno svetovanje predstavlja možnost kontinuiranega spremljanja v procesu spreminjanja in reševanja problemov. Možnost našega posredovanja v primeru družinskih obravnav je največkrat v smeri vzpodbude konstruktivne komunikacije v družini ter posredovanja in napotitve v primeren terapevtski program.

V kontekstu svetovanj in informiranj je uporabnikom in uporabnicam na voljo tudi praktična pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav (pri pisanju prošenj, vlog, pritožb). Storitve potekajo v smeri motiviranja uporabnikov in uporabnic drog za doseganje različnih pozitivnih sprememb: od zmanjševanja zdravstvenih tveganj pri uporabi drog do vključevanja v zdravstvene in terapevtske obravnave (substitucija, detoksikacija), terapevtske komune, vključevanje na trg dela s pridobivanjem potrebnega statusa (preko Zavoda za zaposlovanje), drugih oblik opolnomočenja, ki zadevajo pritožbe zaradi kršitve pravic, aktivaciji na pridobivanju socialne pomoči, pomoč pri iskanju zaposlitve (pisanje prošenj) ter stanovanjske namestitve (poskus premoščanja brezdomstva).


UPORABA RAČUNALNIKA IN TELEVIZORJA

V dnevnem centru sta za uporabnike in uporabnice na voljo dva računalnika, ki sta v prvi vrsti namenjena urejanju osebnih zadev (iskanje zaposlitve, stanovanja ipd.) ter za preživljanje prostega časa. Na voljo je tudi gledanje televizorja ter možnost nujnih telefonskih klicev.  


MOŽNOST KAVE IN DRUGIH NAPITKOV

V dnevnem centru vsak dan nudimo kavo, čaj in sadne sokove, ki so za uporabnike in uporabnice brezplačni. Uporabnikom in uporabnicam je na voljo tudi pekovsko pecivo, ki jih prejemamo kot donacijo.


IZPOSOJA KNJIG

V dnevnem centru v Župančičevi jami omogočamo izposojo knjig, ki smo jih prejeli kot donacijo.


IGRANJE ŠAHA

Vsak torek ob 11.00 uri ali po dogovoru je mogoče v dnevnem centru Petko igranje šaha, ki ga vodi naš prostovoljec. Dvakrat letno društva, ki delujemo na področju zmanjševanja škode, organiziramo šahovski turnir.


IGRANJE NAMIZNEGA TENISA – PINK PONK

V dnevnem centru Župa na Hacquetovi 9 imate možnost igranja namiznega tenisa. Igranje namiznega tenisa poteka vsak ponedeljek od 13.00 – 15.00. 


IGRANJE DRUŽABNIH IGER

V dnevnem centru v Župančičevi jami imate vsak četrtek od 11. ure dalje možnost igranja različnih družabnih iger, kot so Enka, Človek ne jezi se, Yambi, Battle Ship, Domino itd.


PAKETI S HRANO IN DONIRANA OBLAČILA

V sodelovanju s Škofijsko Karitas Ljubljana delimo pakete s hrano, ki vsebujejo mleko, riž, testenine, moko, olje, fižol ter pelate. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Sklad za pomoč najbolj ogroženim (FEAD).

Občasno prejmemo tudi donacijo sezonskih oblačil in obutve, ki jih lahko prevzamete v dnevnem centru v Župančičevi jami.