Vzorce drog sprejemamo vsak delovnik med 9.00 in 15.00 v Testirni točki na Petkovškovem nabrežju 29 ali Hacquetovi ulici 9. Sprejem vzorcev je mogoč tudi v kombiju na terenu po ustaljenem urniku.

Za dodatna vprašanja pišite na testiranje@drustvo-stigma.si.

KOLIČINA VZORCA:
10 mg za snov v prahu;
za tabletko ali pivnik potrebujemo cel kos;
za povsem novo substanco je potrebno vzeti približno 100 mg.

Pomembno je, da se vzorec ustrezno shrani v čisto embalažo, na primer v majhno plastično vrečko ali malo plastenko.


ZAKAJ TESTIRATI?

↘ Psihoaktivne snovi pogosto vsebujejo neželene primesi, nekatere od njih so zelo nevarne. S tovrstnim testiranjem dobimo podatke o vsebnosti primesi v substanci, kar nam omogoča, da v skladu s temi podatki čim bolj zmanjšamo tveganje pri uporabi droge.

↘ Psihoaktivne snovi se lahko prodajajo pod napačnim imenom. S testiranjem lahko dobite preverjene informacije o substanci.

↘ V zadnjih letih smo v Sloveniji opazili porast novih psihoaktivnih snovi in povečanje čistosti drog, kar poveča tveganje za zaplete in predoziranje. S testiranjem dobimo preverjene informacije, kar omogoča, da smo pri uporabi te substance previdnejši (npr. manjše doziranje, substance ne zaužijemo ipd.).

↘ S testiranjem drog imamo na nek način nadzor nad tem, kaj se trenutno prodaja na črnem trgu, pri tem pa informiramo in opozarjamo še ostale uporabnike in uporabnice drog, da so pri uporabi teh substanc previdnejši ali pa da jih sploh ne zaužijejo.

 


POSTOPEK ZA TESTIRANJE DROG

↘ V sodelovanju z Združenjem DrogArt sprejemamo vzorce drog, ki ga nato pošljejo na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru.

 

VZORCE SUBSTANC SPREJEMAMO V OBEH DNEVNIH CENTRIH:

DNEVNI CENTER ŽUPANČIČEVA JAMA
DNEVNI CENTER PETKOVŠKOVO NABREŽJE

Hacquetova 9, 1000 Ljubljana

Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana

01 340 12 05

01 230 30 60

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

SPREJEM VZORCEV V MOBILNI ENOTI (KOMBI)

DAN

LOKACIJA

Ponedeljek

Novo mesto in Jesenice

Torek

Kranj

Sreda

Kočevje

Četrtek

Kranj; vsak prvi četrtek v mesecu Trbovlje in Kamnik

Petek

Postojna in Pivka
Za uro sprejema vzorca se dogovorite individualno na 041 919 981.

 

Čakalna doba rezultata analize je od enega do dveh tednov.


↘ Ob prevzemu vzorca z osebo opravimo posvetovalni razgovor in izpolnimo Zapisnik prevzema vzorca psihoaktivne snovi.

↘ Ob sprejemu vzorca lahko pustite osebni kontakt ali pa čez čas sami poizveste o rezultatu.

↘ Poročanje rezultata.


Analiza je pokazala zgolj snovi, ki naj bi se nahajale v drogi in ne predstavljajo visokega tveganja pri uporabi

↘ Rezultat sporočimo samo uporabniku ali uporabnici, ki je prinesel/a vzorec.


Analiza je pokazala na prisotnost drugih snovi in nevarnih primesi

↘ Rezultat sporočimo uporabnici ali uporabniku.

↘ Na podlagi vseh informacij o vzorcu se oblikuje opozorilo, ki ga objavimo na spletu in na vidnih prostorih v dnevnem centru. Glede na oceno rizičnosti in razširjenosti se, če je potrebno, oblikuje in posreduje tudi uradno opozorilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi.


»»» TESTIRNE TOČKE PO SLOVENIJI