↘ SUBSTITUCIJSKI PROGRAM ZDRAVLJENJA ODVISNOSTI OD OPIATOV

Zdravljenje poteka v Centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD). Zdravljenje poteka s polnimi in delnimi agonisti opioidnih receptorjev – substitucijskimi zdravili (Metadon, Subutex, Substitol). Tovrstna zdravila imajo podobne ali enake lastnosti kot heroin in drugi opioidi. Zdravila blokirajo (ali zmanjšajo) željo po opioidih ter blažijo odtegnitvene simptome, s čimer se preprečuje nastanek krize.


↘ CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

ambulantno zdravljenje: individualni pogovori ali terapevtske skupine. Vključuje lahko tudi delo s svojci ter partnersko ali družinsko terapijo.

bolnišnično zdravljenje: osnovni program obsega dva do tri mesece ambulantne priprave za sprejem v bolnišnico. V tem času oseba in svojci obiščejo pripravljalno skupino. Sledi sprejem v bolnišnico na 14-tedensko zdravljenje, od tega 6 tednov na oddelku za detoksikacijo in 8 tednov na oddelku za intenzivno podaljšano zdravljenje. Kasneje je možna vključitev v Dnevni oddelek, ki poteka trikrat tedensko. Zdravljenje tu poteka še šest mesecev, lahko tudi manj ali več. Že v času zdravljenja v Dnevnem oddelku se je možno vključiti v programe dodatnih terapevtskih skupin, kluba ali skupin za samopomoč.


↘ KOMUNE

»visokopražni« program, katerih namen je vzpostavitev popolne abstinence:

Skupnost Srečanje

Skupnost Žarek