V januarju 2024 začnemo izvajati projekt EXPAND (Expanding access to Community-based testing for HIV, viral hepatitis and STIs in Slovenia). Program prostovoljnega testiranja na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe (SPO) v skupnosti in izven zdravstvenih ustanov, je storitev, namenjena ljudem, ki uporabljajo droge.

Testiranje bo brezplačno in zaupno ter se bo izvajalo vse do konca leta 2025. Storitev se bo izvajala v dnevnem centru na Petkovškovem nabrežju in v Župančičevi jami ter na terenih v Novem mestu, Jesenicah, Kranju, Trbovlju, Idriji, Kočevju in Pivki.

Testiranje v skupnosti za osebe, ki uporabljajo droge je omogočeno v okviru projekta EXPANDing access to Community-based testing for HIV, viral hepatitis and STIs in Slovenia – EXPAND. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, v projektu pa poleg našega društva sodelujeta še Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva in Univerza v Ljubljani. Za strokovni in laboratorijski del testiranja bo skrbel Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete. Program in njegovi cilji so usklajeni z Nacionalno strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025.

Z zagotavljanjem rednih, brezplačnih, zaupnih in kulturno kompetentnih storitev dostopnega testiranja in povezovanja v zdravstveno oskrbo na področju okužbe s hivom, virusnimi hepatitisi in spolno prenosljivimi okužbami, bomo uporabnicam in uporabnikom omogočili boljše preprečevanje bolezni, zgodnje diagnosticiranje, zgodnje zdravljenje in izboljšanje splošnega zdravja, s čimer bomo dosegli izboljšanje in krepitev zdravja.

CILJI PROGRAMA TESTIRANJA V SKUPNOSTI:

Zagotavljanje brezplačnega in zaupnega testiranja uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog.

Svetovanje uporabnikom in uporabnicam prepovedanih drog.

Omogočanje dobre (regionalne) dostopnosti do storitve testiranja v skupnosti.

Povečanje deleža redno testiranih v ciljni skupini.

Prepoznavanje čim več okužb in vključevanje v zdravstveno oskrbo ter s tem zajezitev širjenja okužb v ciljni skupini.

Zgodnje odkrivanje okužb in s tem preprečevanje poznih diagnoz in zapletov pri zdravljenju.

Promocija varne spolnosti in rednega testiranja.

Destigmatizacija izkušnje testiranja.

Podpora osebam, ki živijo s hivom.