V Sloveniji se je skozi leta razvila mreža različnih virov pomoči v primeru težav v duševnem zdravju; nekateri delujejo v okviru zdravstvenega sistema, drugi preko delovanja nevladnih organizacij.

 

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje duševno zdravje ne zgolj kot odsotnost duševne motnje, ampak kot širši nabor aktivnosti, ki so direktno ali posredno povezane s psihičnim dobrim počutjem. Duševno zdravje je stanje dobrega počutja, v katerem lahko vsak posameznik prepoznava svoje zmožnosti, se lahko sooča z običajnimi življenjskimi stresi, lahko produktivno dela in prispeva k skupnosti;

Pogoste težave v duševnem zdravju:

↘ depresija

↘ shizofrenija

↘ blodnjava motnja

↘ bipolarna motnja razpoloženja

↘ panična motnja

↘ generalizirana anksiozna motnja

↘ obsesivno kompulzivna motnja

↘ demenca.

 

KAM PO POMOČ?

 Osebni zdravnik oziroma zdravnica, ki lahko sam/-a predpiše zdravila.
 Psihiater oziroma psihiatrinja (napotnica ni potrebna).
 Klinični psiholog oziroma psihologinja (potrebna je napotnica).


↘ Nevladne organizacije

Društvo Altra – odbor za novosti v duševnem zdravju

Zaloška ulica 40

1000 Ljubljana

Telefon svetovanje: 01 542 55 62

E-pošta: info@altra.si

 

Slovensko združenje za duševno zdravje Šent

Belokranjska ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 78 30

E-pošta: info@sent.si

 

Vezi, Društvo za zdravje in kreativno preživetje prostega časa

Dnevni center ŠTORJE

Štorje 26

6210 Sežana

05 768 52 00

*Dnevni center Ilirska Bistrica

Tavčarjeva 15

6250 Ilirska Bistrica

05 714 14 20

*Dnevni center Štanjel

Štanjel 59a

6222 Štanjel

05 997 62 19

 

Humana, Združenje svojcev pri skrbi za duševno zdravje

Oldhamska 14,

4000 Kranj

04 2011720

 


↘ Telefon za pomoč v stiski

Društvo za pomoč ljudem v stiski Zaupni telefon zate

Miklošičeva cesta 16

1000 Ljubljana

(01) 234 97 83

 

Društvo zaupni telefon Samarijan

Ulica Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

(01) 239 16 73

 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Zaloška cesta 57

1000 Ljubljana

(01) 544 35 13