Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo pomoč ali zgolj informacije o manj tvegani uporabi drogspolno prenosljivih okužbah ter o možnostih testiranja.

Področja svetovanja

 problemi z zasvojenostjo: opredelitev kompleksnosti glede na farmakologijo, starost, spol, socialni status ali vlogo, osebnostne lastnosti, družinske razmere;

 svetovanje uporabnikom drog, svojcem in drugim – pomoč pri interpretaciji in oceni problema ter načrtovanju reševanja le tega;

krizne intervencije;

zmanjševanje škode, preventivni ukrepi: informacije v zvezi z manj tveganim uživanjem drog in varnejšo spolnostjo;

 posredovanje informacij o različnih službah oz. naslovih pomoči na področju drog, hepatitisa in drugih spolno prenosljivih okužb;

 posredovanje informacij o različnih vstopnih pogojih v ustrezne programe, postopkih uveljavljanja pravic iz različnih naslovov (denarna socialna pomoč, aktivna politika zaposlovanja).

Svetovanje poteka osebno ali po telefonu na 01 430 12 00 vsak delovnik od 9.00 do 15.00 ure. Omogočeno je tudi e-svetovanje na stigma.svetovanje@gmail.com.


PREBERI:

Kaj je zasvojenost?

Začetni znaki zasvojenosti