Kdor dlje časa zlorablja dovoljene ali nedovoljene substance, še ne postane nujno zasvojen. Sprva je zloraba snovi in postopkov za omamljanje povsem zavestna in takrat ne moremo govoriti o zasvojenosti. Uporaba teh snovi in postopkov je sprva prijetna, povzroča ugodje, občutek svobode, razširjene zavesti ali olajšanje bolečine. V zgodnjih fazah zasvojenosti oseba nujno ne kaže tipičnih znakov zasvojenosti, ki so:

 eksperimentacija

zgodovina zasvojenosti v družini

določene aktivnosti ali substance osebo še posebej zanimajo

iskanje situacij, kjer so te dejavnosti/substance dosegljive

epizode pretirane uporabe ali izgube kontrole, brez občutkov obžalovanja

Pri tem je pomembno poudariti, da tovrstni znaki nujno ne pomenijo, da je oseba zasvojena, ampak gre le za eksperimentalno fazo ali za način ravnanja s stresom. Se pa lahko zasvojenost, če se je ne zdravi, razvije v uničujočo razvado, ki povečuje tveganje za razvoj različnih bolezni. Ko oseba preide eksperimentalno ali zgodnjo fazo zasvojenosti, se bodo zelo verjetno začele kazati velike spremembe v obnašanju in osebnosti. Zasvojeni ljudje dobijo posebne osebnostne značilnosti. Te spremembe so lahko na začetku redke. Tipični primeri so:

↘ pomanjkanje zanimanja za obstoječe hobije;

zanemarjanje pomembnih obveznosti, kot je npr. služba;

zanemarjanje medosebnih odnosov;

rizično obnašanje, povezano s pridobivanjem droge ali za nadaljevanje določenega obnašanja;

ignoriranje negativnih posledic rizičnega obnašanja;

ignoriranje trenutnih prijateljev in pridobivanje novih, zamenjava lokacij druženja;

nenadno povečanje porabe denarja;

občutne spremembe v spanju, kar ima za posledico kronično utrujenost;

prikrivanje oz. laganje o količini zaužite substance.

Sčasoma lahko opazimo vedno večjo odtujenost. Odvisniki in odvisnice se obkrožajo z ljudmi, ki podpirajo njihovo navado. Ko osebo soočimo, le-ta to zanika, uporablja obrambne mehanizme itd. Pomembno je, da smo pozorni na duševno in telesno zdravje osebe, kajti, ne glede na obliko zasvojenosti, se njeno zdravje skoraj vedno poslabša.

Znaki, ki kažejo na spremembe v zdravju:

 krvave ali steklene oči

 neprestane bolezni

 nepojasnjene poškodbe

↘  velike spremembe v teži

 slaba koža, lasje, zobovje ali nohti

 povečana toleranca do droge

 simptomi krize (potenje, tresenje, bruhanje)

 težave s spominom.

Sledeče duševne ali čustvene spremembe so prav tako lahko znaki zasvojenosti:

 nenadne spremembe v razpoloženju

 agresivno obnašanje

 razdražljivost

 kompulzivnost

 depresija

 apatičnost

 samomorilne misli.