Društvo Ekvator in skupina študentk magistrskega študija socialne pedagogike so v okviru projekta »Zaposlitev po kazni« oblikovali spletno stran, kjer dobite informacije o zaposlovanju oseb, ki so vpisane v kazensko evidenco.

Spletna stran vključuje različne informacije glede predložitve potrdila o nekaznovanosti oziroma izpisa iz kazenske evidence, pravic, ki jih imajo v odnosu z delodajalko_cem, informacije glede česa se lahko obrnejo na Zavod RS za zaposlovanje in Center za socialno delo, ter nekaj smernic glede same prijave na delovno mesto. Zbirka informacij je nastala z željo, da so tovrstne informacije zbrane na enem mestu, ki je lahko dostopno, in napisane v poljudnem jeziku za lažje razumevanje zakonskih regulacij.

Za dostop do spletne stran pritisni tukaj.