Splošni pogoji

Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto društva Stigma, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.drustvo-stigma.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Hacquetova 9, 1000 Ljubljana(v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.
Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do portala. Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Objava prispevkov in komentarjev

Pred objavo prispevka ponudnik preveri njegovo vsebino. Ponudnik ima pravico objavljati samo tisto vsebino, za katero se smatra, da je v skladu s politiko spletne strani in aktivnostmi, ki jih ponudnik izvaja. Zavrne se lahko tudi objavo vseh prispevkov, ki sovpadajo z aktivnostmi in storitvami ponudnika. Avtomatsko se zavrnejo prispevki in izbrišejo komentarji, ki kršijo človekove pravice, so politično naravnani, so v neskladju z zakonodajo ali spodbujajo k sovražnemu govoru, vedenju ali ravnanju.