Iščemo medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika za pogodbeno sodelovanje pri izvajanju testiranja v skupnosti na HIV, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe za uporabnike nedovoljenih drog.

Delo bo potekalo timsko z laičnimi svetovalci v obsegu predvidoma 500 ur v dveh letih. Testiranja bodo potekala:

↘ enkrat tedensko dve uri testiranja na lokaciji Petkovškovo nabrežje 29, Ljubljana,

↘ enkrat tedensko dve uri testiranja na lokaciji Hacquetova ulica 9, Ljubljana

↘ periodično testiranje dvakrat letno po 4 ure v: Novem mestu, Kranju, na Jesenicah,  Kočevju, Idriji, Trbovljah in Pivki (skupaj 100 ur)


Delovne obveznosti:

↘ zagotavljanje prisotnost na vseh terminih in lokacijah testiranja;

↘ izvajanje testiranja (odgovornost za odvzem vzorcev za testiranje in zagotovitev vseh materialov in opreme, potrebnih za odvzem vzorcev za testiranje, varno shranjevanje uporabljenih pripomočkov, shranjevanje in oddaja vzorcev v laboratorij itd.,)

↘ skrb za ustrezno higieno prostorov.


Pogoji za prijavo:

↘ dokončana ustrezna izobrazba (laboratorijski tehnik, zdravstveni tehnik/medicinska sestra, dipl. medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik) z opravljenim strokovnim izpitom,

↘ ustrezna usposobljenost za odvzem krvi,

↘ nediskriminatoren odnos do oseb iz ciljnih skupin,

↘ sprejemajoč odnos do tematik spolnosti, spolno prenosljivih okužb, uporabe drog ter drugih osebnih okoliščin,

↘ zanesljivost, empatija in občutek za delo z ljudmi

↘ diskretnost in spoštovanje zaupnosti ter varstva osebnih podatkov.


Z delom predvidoma pričnemo v drugem tednu januarja 2024. Termini testiranj: vsak ponedeljek 10.30-12.30 in vsak torek 8.30-10.30 v Ljubljani. V drugih mestih dvakrat letno predvidoma v mesecu marcu in septembru.

Rok za prijavo: 21. 12. 2023 oz. do zapolnitve mesta.

Delo bo potekalo v okviru projekta EXPAND –  Širjenje testiranja v skupnosti na hiv, virusne hepatitise in spolno prenosljive okužbe v Sloveniji. Testiranje se bo izvajalo od 1.1.2024 do 31.12.2025.

Za dodatne info se lahko obrnete na borut.bah@drustvo-stigma.si