Delo diplomiranega zdravstvenika/diplomirane medicinske sestre v okviru projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog v zahodni kohezijski regiji« predvideva naslednje naloge: razdeljevanje sterilnega pribora za injiciranje in zamenjava igel, deljenje sanitarnega materiala, varno zbiranje uporabljenih injekcijskih igel v medicinskih kontejnerjih, skupinsko in individualno delo z uporabniki drog: osebna svetovanje in motiviranje uporabnikov za pozitivne vedenjske spremembe, informiranje in svetovanje o tveganih vedenjih ter o možnostih testiranja/zdravljenja morebitnih spolno prenosljivih okužb in drugih zdravstvenih zapletov, zdravstvena pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb, prevezovanje, svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na hospitalno obravnavo, pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj, dejavnosti vezane na preventivo zasvojenosti, informiranje in svetovanje ter druge aktivnosti, potrebne za učinkovito izvajanje programa.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 723 Zdravstvena nega in oskrba.

Alternativna izobrazba: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna, 723 Zdravstvena nega in oskrba.

Trajanje zaposlitve: določen čas ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, PREDVIDOMA DO 31.10.2022 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Poskusno delo: 4 meseci.
Zahtevan vozniški izpit kategorije B.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: licenca za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti opravljen strokovni izpit za samostojno delo v zdravstvu v kolikor pridobljena izobrazba ni v skladu z evropsko direktivo št. 2005/36/ES z dne 7.9.2005. Zaželene izkušnje pri delu z osebami s težavami odvisnosti in izkušnje s terenskim delom stroški nastali na projektu »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog v zahodni kohezijski regiji«, katerega finančno podpira Ministrstvo za Zdravje po javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog v zahodni kohezijski regiji« v okviru prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1.« Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 9.1.2. » Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kontakt oseba za informacije v zvezi s projektom je Društvo Stigma (01 430 12 05).

Vlogo za zaposlitev se pošlje na elektronski naslov: joze.prestor@zd-kranj.si.

 

»»» Več na povezavi.