Naslednji teden bo na spletni strani JSS MOL razpisan Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Prosilec oziroma prosilka pridobi pravico do neprofitnega stanovanja z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

  • sodelovanje in uspeh na javnem razpisu,
  • državljanstvo RS oz. državljanstvo ostalih članic EU,
  • stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana
  • izpolnjeni ostali splošni pogoji.

Vsi, ki se želite prijaviti in izpolnjujete pogoje, se lahko oglasite pri nas v dnevnem centru, kjer vam bomo pomagali pri prijavi na razpis. Pri nas lahko dobite tudi vlogo.