SS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2020, predvsem pa v letih 2021 in 2022. Predmet razpisa je približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo od ponedeljka 15.4.2019 v recepciji JSS MOL (pritličje na Zarnikovi ulici, Ljubljana) vsak delovni dan od 8. ure do 17. ure, v petek pa od 8. ure do 14. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh JSS MOL in Mestne občine Ljubljana.

Rok za prijavo: do vključno 17.5.2019. 

Za več informacij klikni na povezavo »»» Besedilo_18_javnega_razpisa.