V novi strategiji EU na področju drog za obdobje 2021–2025 je zapisano, da mora odziv na problematiko prepovedanih drog temeljiti na dokazih in se izvajati s celostnim pristopom. Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotavlja podatke o razširjenosti uporabe drog v slovenski populaciji, ki služijo kot osnova za razvoj politik in programov na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog v Sloveniji. Namen publikacije je prikazati razširjenost in značilnosti uporabe posameznih prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in neustrezne rabe zdravil na recept v splošni populaciji v Sloveniji. Prikazani so podatki druge Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje izvedel v letu 2018 in tudi primerjava s prvo presečno raziskavo iz leta 2011/2012. Podatki kažejo, da postaja uporaba drog tudi pri nas vse bolj razširjen in kompleksen problem. Droge so bolj dostopne, njihovi uporabniki pa vedno bolj raznoliki. To zahteva celovite odgovore socialne, zdravstvene in varnostne politike, ki temeljijo na dokazih in bodo morali biti upoštevani tudi v novi nacionalni strategiji in akcijskem načrtu na področju drog v Sloveniji.