Avtor v številki predstavi problem predoziranja s prepovedanimi drogami in odzive nanje ter izpostavi, da bi morali biti politični in strokovni odzivi utemeljeni na znanosti, človekovih pravicah in skrbi za javno zdravje.