Terensko delo je eden od pristopov zmanjševanja škode, ki je namenjena aktivnim uporabnikom in uporabnicam drog. Glavni razlogi za uvajanje terenskega dela so v tem, da stopimo v kontakt z uporabniki in uporabnicami drog v začetni fazi njihove uporabe drog in skušamo zmanjšati škodo, ki bi jo lahko prinesla uporaba drog, in da s primernim pristopom informiranja in svetovanja uporabnike in uporabnice drog motiviramo k čim manj tveganemu načinu življenja. Pomen terenskega dela je v tem, da izvajalci in izvajalke terenskega dela izstopimo iz pisarn in svetovalnic in se z uporabnicami in uporabniki drog srečujemo v njihovem okolju. Te skupine uporabnikov in uporabnic drog obstoječe službe, kot so centri za socialno delo, zdravstveni domovi ipd., ne morejo učinkovito doseči, saj so jim nedostopni. Mnogi se namreč ne želijo izpostavljati kot uporabniki ali uporabnice drog ali se sramujejo svoje uporabe drog ali verjamejo, da so zmožni sami rešiti težavo ali teh težav še ne zaznajo. Uporabniki in uporabnice se na te službe obrnejo šele po nekaj letih uporabe drog; ta doba pa je mnogih primerih predolga, saj se mnogim v tem obdobju poslabšajo socialna situacija, kvaliteta življenja, ob nepoznavanju informacij o varnejšem uživanju drog pa se lahko poslabša njihovo zdravstveno stanje, lahko se okužijo z različnimi virusi, kot so hiv in hepatitis B in C.

Vloga terenskih delavk in delavcev je v zagotavljanju sterilnega pribora ter hkrati potrebnih informacij in spodbud za upoštevanje varnostnih navodil. Pomembno je ponavljanje sporočil za zmanjševanje tveganja, ki pomaga pri trajnejšemu utrjevanju priporočenih sprememb vedenja. Če so namreč sporočila o spremembi vedenja pogosta, se poveča verjetnost, da se bodo spremembe vedenja tudi v resnici zgodila. S terenskim delom skušamo na ta način zagotoviti, da oseba, ki začne uživati drogo, zelo zgodaj pride v kontakt s terenskimi delavci in delavkami ter do relevantnih in potrebnih informacij. Osnovni princip je v tem, da namesto čakanja na uporabnice in uporabnike, le-te kontaktiramo na terenu in z njimi vzpostavimo stik ter podlago za kontinuirano sodelovanje. Poleg tega pa z nudenjem storitev v okolju, kjer uporabniki in uporabnice živijo ali se nahajajo, zagotovimo, da uporabnice in uporabniki drog pridejo do ustrezne pomoči takoj, ko jo potrebujejo.

 

NAMEN IN CILJI TERENSKEGA DELA

doseganje t.i. skritih skupin uporabnikov in uporabnic drog ter jih opremiti s pomembnimi informacijami o preprečevanju poškodb zdravja, pravicah uporabnikov in uporabnic ter možnostih reševanja socialnih in drugih stisk;

nuditi storitve v življenjskih okoljih uporabnikov in uporabnic;

zmanjševati škodljive posledice, ki so posredno ali neposredno povezane z uporabo drog;

motiviranje k pozitivnim spremembam v življenju

identificirati spremembe in trende na t.i. sceni drog z namenom oblikovanja čim bolj učinkovitih programov

vzpostaviti racionalno širitev mreže v okviru kritičnih regij, kar vključuje večja in manjša mesta;

preprečevanje začenjanja z uporabo drog, preprečevanje začenjanja injiciranja droge ter spodbujanje opuščanja uporabe drog.

 

1. TERENSKO DELO S KOMBIJEM

Terensko delo s kombijem poteka tako, da smo vsak dan ob določenih urah na določeni lokaciji, kjer so uporabnikom in uporabnicam na voljo kava, sterilni pribor za injiciranje ter sanitetni material. Lokacije in termini so usklajeni z uporabniško sceno in se določijo tako, da kar najbolje odgovarjajo potrebam uporabnikov in uporabnic ter lokalne skupnosti. Osnova delovanja je v izrecnem poudarku na »uporabnikom prijazni službi«, mobilnem servisu, ki oskrbuje različne lokacije, kjer se zbirajo uporabniki  in uporabnice drog ter deluje v smeri preventive različnih škodljivih posledic: od poškodb zdravja zaradi nepravilne ali pomanjkljive uporabe injekcijskega pribora, neželenih posledic zaradi uporabe nepreverjenih ali novih psihoaktivnih snovi, predoziranj, okužb in zastrupitev. Osnovni princip programa je v tem, da namesto čakanja na uporabnike, uporabnike kontaktiramo na terenu mi in z njimi vzpostavimo stik ter podlago za kontinuirano sodelovanje.

 

Na terenu poleg strokovnih delavcev in delavk sodeluje še diplomirana medicinska sestra, katere naloge so:

osebna svetovanja in višanje motivacije za pozitivne vedenjske spremembe (odločitev za substitucijski program, detoksikacijo ali terapevtsko skupnost);

informiranje in svetovanje v zvezi s tveganimi vedenji;

nevezano testiranje za morebitne okužbe z virusi hepatitisa in hiva;

zdravstvena pomoč pri nujnih intervencijah, oskrba lažjih ran in poškodb uporabnikov in uporabnic, prevezovanje;

svetovanje uporabnikom pri jemanju zdravil;

obiski na domu v primerih onemogočenega dostopa do storitve (bolezen, nepokretnost ipd.);

svetovanje in spremljanje uporabnikov v zdravstvene ustanove, priprava na hospitalno obravnavo (npr. bolnišnične obravnave, terapevtske obravnave ipd.);

pomoč pri prepoznavanju bolezenskih stanj.

URNIK PO LOKACIJAH

Ponedeljek: Novo mesto/Jesenice

Torek: Kranj

Sreda: Kočevje

Četrtek: Kranj

prvi četrtek v mesecu: Trbovlje, Kamnik

Petek: Postojna, Pivka

Telefon: 041 919 981

2. TERENSKO DELO PO LJUBLJANI

Ker se je kombinacija dnevnega centra in terenskega dela izkazala kot zelo učinkovita, v društvu vsak dan izvajamo terensko delo tudi v Ljubljani, kjer na terenu poleg razdeljevanja sterilnega pribora za injiciranje in sanitetnega materiala, uporabnike in uporabnice omogočamo informiranje in svetovanje ter jih, ko se pojavijo potrebe po bolj usmerjeni obravnavi, povabimo v dnevni center, kjer nadaljujemo z reševanjem njihove situacije. Terensko delo je torej eden od pristopov, ki ga obravnavamo kot dopolnilo že obstoječim socialnovarstvenim in zdravstvenim programom. Terensko delo opravljamo s kolesom in nahrbtnikom, v katerem se nahajajo pribor za injiciranje in sanitetni material. V primeru dežja ali snega, se teren izvaja peš. Posebnost tovrstnega načina izvajanja terena je v tem, da je precej neopazno, kar pomeni, da se veliko lažje vzpostavlja in ohranja anonimnost uporabnikov in uporabnic, s čimer se izognemo problemu nestrpnosti in nesprejemanja s strani okolja in drugih ljudi. Omogočena je večja in hitrejša mobilnost, kar pomeni, da lahko obiščemo več različnih lokacij, kjer se zadržujejo uporabniki in uporabnice. Omogočeno je tudi prilaganje uporabnicam in uporabnikom, saj se lažje selimo iz ene lokacije na drugo, če se problematika zazna na drugi lokaciji ali če je to v dogovoru z uporabniško sceno.

URNIK

 

Vsak delovnik: 9.00 – 15.00

Telefon:  070 828 311