V tabeli so navedeni podatki o času zaznavanja substanc v telesu. Pri tem je potrebno upoštevati, da gre zgolj za povprečne vrednosti, saj vrednosti variirajo glede na metabolizem droge, toleranco posameznika oziroma posameznice, telesno stanje in kondicijo, zaužito tekočino ter način in pogostost uživanja drog.

DROGA URIN KRI SLINA Pomembni dejavniki
Alkohol 6 – 24h 12 ur
Amfetamini 1 – 4 dni okoli 6 ur 10 min – 50 ur
Benzodiazepini terapevtska doza 3 – 7 dni nekaj ur
Benzodiazepini visoke doze za daljše obdobje 4 – 6 tednov nekaj dni
Fenciklidin (PCP) 3 – 7 dni nekaj ur*
Heroin do 1 dan nekaj ur* 10 min – 4 ure *odvisno od količine zaužite droge
Kanabis (THC) občasna ali enkratna uporaba okoli 3 dni okoli 12 ur
Kanabis (THC) pogosta uporaba nad 10 dni 2 – 3 dni
Kanabis (THC) kronična uporaba 1 mesec< okoli 3 tedne do 14 ur
Kokain 2 – 4 dni 6 ur 10 min – 24 ur
MDMA 1 – 4 dni* nekaj ur *odvisno od ph
Metadon 7 – 9 dni več kot 48 ur >24 ur
Metamfetamin (spid) 2 – 4 dni* nekaj ur 10 min – 50 ur *odvisno od ph
Opiati/kodein/morfin 2 – 4 dni nekaj ur* 10 min – 2 dni *odvisno od količine zaužite droge