Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) izvaja raziskavo, s katero želi raziskati vpliv pandemije COVID-19 na spremembe v vzorcih uporabe drog, na programe zmanjševanja škode in zagotavljanja programov pomoči in obravnave v državah članicah EU. Cilj je zbrati informacije, ali so se spremenili vzorci uporabe drog zaradi COVID-19 v posameznih evropskih državah ter v Evropi nasploh.

Raziskavi se je pridružila tudi Slovenija. V želji, da dosežemo čim večje število rednih in občasnih uporabnikov drog vas prosimo, da povabilo k  raziskavi razširite tudi preko vaše mreže. Vljudno prosimo, da uporabnike povabite informirate o raziskavi in v čim večjem številu povabite k sodelovanju.

Pričakuje se, da bodo prvi izsledki raziskave objavljeni na spletni strani EMCDDA v tednu od 5.- 8. 5. 2020. 

Raziskava je popolnoma anonimna in dostopna v obliki spletne ankete na povezavi:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SL