Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

V Mariboru zaznan lažni amfetamin, v Kopru lažni ketamin

Ljubljana, 7. junij 2019 – V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS je bil v Mariboru zaznan rumen prah, ki se je prodajal kot amfetamin, vseboval pa je dva malo poznana sintetična katinona. V Kopru je bil zaznan lažni ketamin.

Analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala, da vzorec rumenega prahu, ki se je v Mariboru prodajal kot amfetamin, vsebuje dva sintetična katinona, za katera ni na voljo informacij o toksičnih učinkih.

Ker tveganja, negativni stranski učinki in dolgoročne posledice uporabe niso znani, se uporaba snovi odsvetuje. Po poročanju uporabnikov je imel vzorec poleg neobičajne barve tudi neobičajen vonj, med stranskimi učinki uporabe so uporabniki navedli omrtvičenost obraza.

V Kopru sta bila zaznan dva vzorca lažnega ketamina, ki sta bila kupljena na darknetu. Analiza je pokazala, da vzorca vsebujeta amfetamin in kreatin.

Vzorce sta v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrali info točki Združenja DrogArt v Mariboru in v Kopru.

Analizo vzorcev je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Zaradi verjetnosti, da se tovrstni vzorci pojavijo tudi v drugih krajih po Sloveniji, se uporabnikom priporoča previdnost in uporaba storitve anonimnega testiranja.

###