Testiranje drog je storitev zmanjševanja škode, s katero preprečujemo vnos neznanih in nevarnih snovi, ki se nahajajo v psihoaktivnih substancah, v telo. Storitev je namenjena analizi novih psihoaktivnih snovi ter tudi klasičnih drog, saj visoko tveganje za zdravstvene zaplete ne predstavljajo samo nove, neznane ter nevarne snovi, ampak tudi znane snovi, ki naj bi se nahajale v klasičnih drogah, kot so kokain, heroin in ekstazi.

Z ustreznimi opozorili in obvestili, ki jih skozi Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi posredujemo uporabnikom in uporabnicam, organizacijam ter institucijam na področju obravnave drog, zmanjšamo tveganje za zaplete, ki so lahko tudi smrtni.

ZAKAJ SPLOH TESTIRATI?

↘ Psihoaktivne snovi pogosto vsebujejo neželene primesi, nekatere od njih so zelo nevarne. S tovrstnim testiranjem dobimo podatke o vsebnosti primesi v substanci, kar nam omogoča, da v skladu s temi podatki čim bolj zmanjšamo tveganje pri uporabi droge.

↘ Psihoaktivne snovi se lahko prodajajo pod napačnim imenom. S testiranjem lahko dobite preverjene informacije o substanci.

↘ V zadnjih letih smo v Sloveniji opazili porast novih psihoaktivnih snovi in povečanje čistosti drog, kar poveča tveganje za zaplete in predoziranje. S testiranjem dobimo preverjene informacije, kar omogoča, da smo pri uporabi te substance previdnejši (npr. manjše doziranje, substance ne zaužijemo ipd.).

↘ S testiranjem drog imamo na nek način nadzor nad tem, kaj se trenutno prodaja na črnem trgu, pri tem pa informiramo in opozarjamo še ostale uporabnike in uporabnice drog, da so pri uporabi teh substanc previdnejši ali pa da jih sploh ne zaužijejo.

 

POSTOPEK ZA TESTIRANJE DROG

↘ V sodelovanju z Združenjem DrogArt v Testirni točki dnevnega centra v Župančičevi jami sprejemamo vzorce drog, ki ga nato pošljemo na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru.

Čakalna doba rezultata analize je od enega do dveh tednov.

↘ Ob prevzemu vzorca z osebo opravimo posvetovalni razgovor in izpolnimo Zapisnik prevzema vzorca psihoaktivne snovi.

↘ Ob sprejemu vzorca lahko pustite osebni kontakt ali pa čez čas sami poizvete o rezultatu.

↘ Poročanje rezultata.

Količina vzorca naj bo vsaj 10 mg za snov v prahu; če gre za tabletko ali pivnik, potrebujemo cel kos; če gre za povsem novo substanco, je potrebno vzeti približno 100 mg. Pomembno je, da se vzorec ustrezno shrani v čisto embalažo, na primer v majhno plastično vrečko ali malo plastenko.


ANALIZA JE POKAZALA ZGOLJ SNOVI, KI NAJ BI SE NAHAJALE V DROGI IN NE PREDSTAVLJAJO VISOKEGA TVEGANJA PRI UPORABI

                   rezultat sporočimo samo uporabniku ali uporabnici, ki je prinesel/a vzorec;


ANALIZA JE POKAZALA NA PRISOTNOST DRUGIH SNOVI IN NEVARNIH PRIMESI

                  ↘ rezultat sporočimo uporabnici ali uporabniku

                na podlagi vseh informacij o vzorcu se oblikuje opozorilo, ki ga objavimo na spletu in na vidnih prostorih v dnevnem centru. Glede na oceno rizičnosti in razširjenosti se, če je potrebno, oblikuje in posreduje tudi uradno opozorilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi.

NOVOST: SPREJEM VZORCEV V MOBILNIH ENOTAH (KOMBI)!

Postopek sprejema je enak kot v Testirni točki.

»»» TESTIRNE TOČKE PO SLOVENIJI