Sprememba zakona določa da se od 1. 1. 2019 dalje denarna socialna pomoč ohranja v enaki višini kot doslej in tako znaša 392,75 evrov. Več na povezavi.

 

Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni in bodo še naprej znašali:

denarna socialna pomoč: 392,75 evrov

varstveni dodatek: 577,34 evrov

pogrebnina: 785,50 evrov

posmrtnina: 392,75 evrov