Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

Sintetični kanabinoid JWH-210 zaznan v Ljubljani


Ljubljana, 6. september 2022 – V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS je bil v Ljubljani
zaznan vzorec rjavega prahu, ki je vseboval sintetični kanabinoid JWH-210.


Rezultati analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, so pokazali, da vzorec rjavega prahu, ki naj bi se po poročanju uporabnikov v Ljubljani prodajal kot alfa-PVP, dejansko vsebuje sintetični kanabinoid JWH-210.


V literaturi so v povezavi z uporabo JWH-210 opisani naslednji negativni stranski učinki: pospešeno bitje srca, slabost, motnja zavesti, visok krvni tlak, nizka raven kalija, nemir, vznemirjenost, dvojni vid, epileptični napadi, upočasnjeno bitje srca, izguba zavesti.

Vzorec je v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrala info točka Društva Stigma. Analizo vzorcev je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Obvestilo je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.

#