Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS
Na spletu se kot ciklopropilfentanil prodajajo drugi sintetični opioidi in sintetični kanabinoidi

 

Ljubljana, 20. junij 2018 – Analiza na spletu kupljenega ciklopropilfentanila, ki je bil prinesen v info točko NVO za namen anonimnega testiranja, je pokazala, da so trije od štirih vzorcev vsebovali druge snovi.

Od štirih vzorcev ciklopropilfentanila, ki so jih uporabniki kupili na spletu in prinesli v info točko NVO za namen anonimnega testiranja, je le en vzorec vseboval to psihoaktivno snov, trije pa so vsebovali druge snovi, in sicer metoksiacetilfentanil, sintetični opioid methene-U-47700 in sintetični kanabinoid FUB-144.

Za vse omenjene snovi je na voljo zelo malo informacij. Po podatkih, ki so na voljo, sta ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil po svojem delovanju podobna opioidom s protibolečinskim učinkom, kot je npr. morfin. Med prepoznavnimi učinki teh snovi so: evforija, sproščenost, zelo počasen srčni utrip, znižana telesna temperatura in depresija dihanja (izredno upočasnjeno dihanje, nepravilno dihanje). Največje tveganje predstavlja prav depresija dihanja, ki se lahko pri predoziranju končna s smrtjo. Za sintetični opioid methene-U-47700 in sintetični kanabinoid FUB-144 ni na voljo zanesljivih informacij o učinkovanju.

Zaradi nepoznavanja snovi, pomanjkanja izkušenj z razredčevanjem snovi, z učinki snovi in z doziranjem, se uporabnikom priporoča izredna previdnost. Prav tako se odsvetuje mešanje z drugimi snovmi.

Uporabnikom se priporoča previdnost tudi ob nakupih snovi prek spleta. Še posebej se svetuje, da s pomočjo storitve anonimnega testiranja preverijo, ali vzorec dejansko vsebuje snov, za katero menijo, da so jo kupili.

Seznam info točk NVO, ki zbirajo vzorce PAS za anonimno testiranje:
Ljubljana: DrogArt in Stigma
Kranj: Labirint
Koper: Pina in Društvo Svit
Nova Gorica: Šent
Celje: JZ Socio
Maribor: DrogArt in Zdrava pot
Ptuj: ArsVitae