S 1. junijem 2018 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 385,05 evra.

Če še niste prejemniki denarne socialne pomoči, lahko vlogo za denarno socialno pomoč vložite v mesecu maju. Vsi, ki denarno socialno pomoč že prejemate, morate v mesecu juniju in najkasneje do konca meseca julija vložiti novo vlogo za podaljšanje denarne socialne pomoči.

V primeru, da vloge ne oddate, ne dobite denarne pomoči v novem, povišanem znesku.

Te informacije smo pridobili od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ker krožijo različne informacije, vsem svetujemo, da se oglasite pri svojih svetovalcih na Centru za socialno delo ali jih pokličete po telefonu!

»»» Informacije na povezavi.