Dnevni center je po navodilih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaprt, kljub temu pa, ob upoštevanju vseh možnih preventivnih ukrepov proti širjenju Covid-19, izvajamo določene aktivnosti, ki so po našem mnenju nujne za preprečevanje ostalih vidikov škode.

Uporabniki in uporabnice v prostore dnevnega centra ne vstopajo, vse informacije in preventivne materiale prevzamejo zunaj, na ulici oz. po telefonu ali e-mailu. Ker so v zadnjem času na Policijski postaji Ljubljana-Center in na Zdravstvenem inšpektoratu prejeli več prijav sosedov dnevnega centra na Petkovškovem nabrežju glede našega delovanja, smo se odločili, da na kratko pojasnimo, kaj  počnemo in zakaj še vedno izvajamo nekatere storitve.

Smo nevladna organizacija, ki deluje na področju zmanjševanje škode. Zmanjševanje škode je pristop, ki temelji na programih in storitvah, s katerimi želimo zmanjšati škodo, ki nastaja v povezavi z jemanjem nedovoljenih drog. Kar pomeni, da je sterilni material za injiciranje še vedno na voljo, saj s tem preprečujemo ali vsaj zmanjšujemo možnost novih okužb s hepatitisi ali hivom med aktivnimi uživalkami in uživalci drog. Četudi je mnogim preprečevanje okužbe s korona virusom trenutno na prvem mestu, se ne sme zanemariti potencialne nevarnosti, ki bi jo prinesla morebitna prekinitev izdaje sterilnega materiala. Večina že znanih tveganih vedenj pri uporabi drog, lahko poveča tudi tveganje za prenos Covid-19. Osnovni previdnostni ukrepi lahko zmanjšajo ta tveganja, zato gre za povsem zdravorazumski pristop! Obstoječi nasveti za preprečevanje prenosa Covid-19 prav tako sovpadajo z uveljavljenimi praksami za zmanjšanje škode pri uporabi drog, predvsem glede higienskih okoliščin priprave in uporabe. Aktivni uživalci in uživalke drog namreč predstavljajo največjo nevarnost za možnost širjenja okužbe, predvsem z virusi hepatitisa in HIV-a med druge uživalce in uživalke drog ter med splošno populacijo. Izdaja sterilnega materiala je torej preventivna dejavnost, ki ni namenjena samo uporabnikov in uporabnicam, temveč igra pomembno vlogo pri ohranjanju javnega zdravja.

Druga zadeva, ki jo želimo izpostaviti pa je ta, da zmanjševanje škode deluje v skupnosti – z ljudmi in za ljudi, kar pomeni, da vrat nismo popolnoma zaprli, temveč uporabnikom in uporabnicam še vedno nudimo različne storitve, kot so motiviranje k pozitivnim spremembam v življenju, informiranje in svetovanje s področja socialnega varstva ter praktično pomoč pri reševanju vsakodnevnih težav. Te storitve potekajo v smeri motiviranja uporabnikov in uporabnic drog za doseganje različnih pozitivnih sprememb: od zmanjševanja zdravstvenih tveganj pri uporabi drog do vključevanja v zdravstvene in terapevtske obravnave (substitucija, detoksikacija), aktivaciji na pridobivanju socialne pomoči ipd. Ljudje, ki uporabljajo droge, so v obdobju epidemije še posebej izpostavljeni tveganjem za poslabšanje zdravstvenega in socialnega stanja. Pogosto živijo na obrobju družbe brez bivališča, zaposlitve, finančnih virov, socialne in zdravstvene oskrbe ter so sistematično diskriminirani in kriminalizirani. Mnogi od njih imajo zdravstvene težave, ki lahko povečajo tveganje za smrtno COVID-19 okužbo (kronična obstruktivna pljučna bolezen, HIV, tuberkuloza, rak in druge bolezni, ki slabijo imunski sistem).

Poudariti želimo, da je naše delo v času epidemije omejeno in ga izvajamo le do mere, ki jo dopuščajo preventivni ukrepi za preprečevanje okužb s korona virusom. Naše delo je podkrepljeno tudi s stališči Evropske zveze zmanjševanja škode (Correlation Network), Združenja zmanjševanja škode – Eurasion in Fundacije Rights Reporter, v katerem pozivajo lokalne in državne akterje, da zagotovijo kontinuiteto in trajnost služb zmanjševanja škode in druge nizkopražne storitve za uživalce nedovoljenih drog med COVID-19 epidemijo. To vključuje substitucijsko terapijo, programe razdeljevanja sterilnega pribora, deljenje naloksona ter dostopnost do varnih sob za uživanje drog. Poleg tega je treba zagotoviti osnovne storitve, vključno z dnevnimi in nočnimi zavetišči, prhami, oblačili, hrano in drugimi storitvami.