V Društvu Stigma smo se ob podpori Ministrstva za zdravje odločili, da se pridružimo akciji Vseevropskega tedna testiranja na hepatitis C v letu 2018. Projekt testiranja v Sloveniji se bo izvedlo v sodelovanju z Društvom Slovenija HEP ter ob strokovni in vsebinski podpori Klinike za Infekcijske bolezni in vročinska stanja – UKC Ljubljana in Inštituta za mikrobiologijo Medicinske Fakultete v Ljubljani. Izvedli bomo anonimno testiranje na hepatitis C in pregled s fibroscanom v programih zmanjševanja škode zaradi drog. Testiranje in fibroscan se bosta izvajala v dnevnih centrih. Pri testiranju in izvajanju fibroscana bosta sodelovali medicinski sestri in zdravnica iz Klinike za Infekcijske bolezni in vročinska stanja – UKC Ljubljana. Za pregled vsakega uporabnika in uporabnice zdravnica potrebuje približno 15 minut. 

RAZPORED AKCIJE PO ORGANIZACIJAH:

Društvo Stigma in Društvo Šent Lj – 22.10.2018

Društvo Kralji ulice23.10.2018

Društvo Zdrava pot Maribor13.11.2018

Društvo Svit Koper – 27.11.2018

Društvo Šent Nova gorica –  4.12.2018

Društvo Projekt človek –  20.11.2018


POSTOPEK

Testiranje bo potekalo od 9.00 do 15.00 (lahko se tudi podaljša, če bo potrebno).

Uporabnik/ca, ki se bo odločil/a za testiranje in fibroscan, bo ob tem prejel/a šifro. Ko bodo testi testiranja znani, jih lahko osebno prevzamete v dnevnem centru, kjer ste opravili testiranje in fibroscan.

Za vse, ki boste pozitivni in boste želeli zdravljenje, bo na Infekcijski kliniki vzpostavljen sistem, s čimer so zagotovljeno, da se vas čimprej vključi v zdravljenje. Infekcijska klinika bo prav tako kontaktirala vaše osebne zdravnike in zdravnike Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) za takojšnjo izdajo napotnice.

Vsi uporabniki bodo dobili nadaljnja  navodila, ki jim bodo omogočila, da bodo hitreje prišli do zdravljenja. To je pomembno predvsem zato, ker smo ugotovili, da se pri velikem številu uporabnikov zatakne že pri izdaji napotnice.


KAJ JE FIBROSCAN?

FibroScan je ultrazvok in se redno uporablja pri ocenjevanju ciroze, saj lahko pokaže tudi mala in modularna napredovanja ciroze jeter. Z njim se tudi odkrivajo karcinom jetrnih celic. FibroScan kot prehodna elastografija, uporablja elastične valove za določitev togosti jeter. Ta proizvaja ultrazvočno podobo jeter (20–80 mm), skupaj s prepoznavanjem pritiska (v kPa.) Test se opravi veliko hitreje kot biopsija – običajno traja 2,5-5 minut – in je popolnoma neboleč.