Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS

Lažna xanax tabletka vsebuje nevarno snov flualprazolam


Ljubljana, 12. junij 2020 – V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS je bila v Ljubljani zaznana lažna xanax tabletka, ki vsebuje nevarno snov flualprazolam.


Rezultati analize, narejene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, so pokazali, da bela tabletka pravokotne oblike z napisom xanax na eni strani in z oznako »2« na drugi strani, namesto alprazolama vsebuje nevarno snov flualprazolam.

Flualprazolam sodi v skupino benzodiazepinov, vendar je o njem na voljo le malo informacij. Strukturno je podoben alprazolamu, vendar bolj potenten. Z flualprazolamom so povezane številne smrti in zastrupitve; v letu 2018 je samo Švedska poročala o 26 smrtih in 30 primerih zastrupitev, povezanih z uporabo flualprazolama.

Slika 1: Lažna xanax tabletka s flualprazolamom

Uporabniki so na forumih med posledicami uporabe flualprazolama med drugimi navajali tudi izgubo spomina in dezinhibicijo (zmanjšan nadzor nad vedenjem in mišljenjem).

Tabletko je v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrala info točka Združenja DrogArt v Ljubljani. Analizo vzorcev je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Obvestilo je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.

# # #