Zaščiti se!

Nudenje spolnih uslug – Zaščiti se! V tem priročniku najdeš nasvete in informacije o različnih in zate pomembnih tematikah v teh vsebinskih...

Odprta scena Pariz

Avtor v prispevku predstavi, kako se v Parizu soočajo z odprto sceno javne uporabe drog, ki ga je obiskal...

Varna soba Pariz

Avtor v prispevku predstavi delovanje varne sobe v Parizu, ki jo je obiskal v okviru projekta EFUS – Solidify.