Varna soba Pariz

Avtor v prispevku predstavi delovanje varne sobe v Parizu, ki jo je obiskal v okviru projekta EFUS – Solidify.