Nacionalni inštitut za javno zdravje se je pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Presečna raziskava bo istočasno potekala v 32 evropskih državah, podatki pa bodo mednarodno primerljivi. Vprašalnik je pripravil EMCDDA, na NIJZ so ga prevedli in prilagodili slovenskim razmeram.

Cilj raziskave je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe drog, pogostosti in načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med osebami, ki uporabljajo droge. Z zbranimi informacijami bodo dobili boljši vpogled v uporabo drog v Sloveniji in Evropi, s katerim bodo prispevali k snovanju slovenskih in evropskih politik na področju drog v prihodnosti.

V raziskavi lahko sodelujejo osebe, stare 18 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat uporabile katero izmed naslednjih drog: konopljo (hašiš ali marihuano), kokain, ekstazi/MDMA, amfetamin, metamfetamin, heroin ali katerokoli novo psihoaktivno snov.

Raziskava se izvaja v obliki spletne ankete med osebami, ki uporabljajo droge. Anketa ne predstavlja tveganj za udeležence, je povsem anonimna in ne zajema podatkov, s pomočjo katerih bi lahko identificirali anketiranca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni. Sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno.

Za sodelovanje v raziskavi kliki tukaj.