Raziskava se je izvedla pred začetkom delovanja pilotskega projekta Vzpostavitve varne sobe za injiciranje drog v Ljubljani, z namenom, da se raziščejo potrebe uporabnikov in uporabnic društva Stigma po omenjenem programu. V raziskavi smo uporabnike in uporabnice povpraševali o drogah, ki jih konzumirajo, o načinih konzumiranja, veliko pozornost pa smo osredotočili okoliščinam uporabe drog, torej, kje se zadevajo in kdaj.