Avtor skozi svojo izkušnjo vključenosti v substitucijsko zdravljenje z metadonom na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti predstavi delovanje tovrstnih centrov.