Nudenje spolnih uslug – Zaščiti se!

V tem priročniku najdeš nasvete in informacije o različnih in zate pomembnih tematikah v teh vsebinskih sklopih:

  • ti določaš, kje so tvoje meje,
  • varna spolnost in
  • nasveti za več varnosti pri delu.