Nudenje spolnih uslug – Zaščiti se!

V tem priročniku najdeš nasvete in informacije o različnih in zate pomembnih tematikah v teh vsebinskih sklopih:

  • »ti določaš, kje so tvoje meje«,
  • »varna spolnost« in
  • »nasveti za več varnosti pri delu«.