Avtor je v okviru študijskega obiska Projekta EFUS – Solidify obiskal programe, ki jih izvajajo v organizaciji »Suchthilfe Direkt« v Essnu, Nemčija. V prispevku opiše programe varna soba, zavetišče, dnevni center ter svetovalnica. Nato predstavi pomembne akterje pri izvajanju teh programov in njihovo medsebojno sodelovanje. Prispevek je še posebej zanimiv zaradi podobnosti med slovensko in nemško zakonodajo, katera bi lahko služila kot izhodiščna točka za vpeljavo tovrstnih programov tudi v Sloveniji.