Avtorica v članku govori o tem, da je fenomen drog tesno povezan s kriminalom, kar kažejo tudi številne analize in podatki raziskav. V članku je opisala oblike nasilja, ki se vršijo nad ženskami uživalkami nedovoljenih drog, ter ugotavlja psihosocialne potrebe žensk. Njene ugotovitve izhajajo iz dejstev, da ženskam različne oblike zlorab, ki so jim povzročene v procesu pridobivanja nedovoljenih drog, povzročijo travmatične izkušnje, ki imajo dolgotrajne posledice in lahko kasneje privedejo v resne bolezni.

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena kot *

*