Avtor v prispevku predstavi, kako se v Parizu soočajo z odprto sceno javne uporabe drog, ki ga je obiskal v okviru projekta EFUS – Solidify.