Objavljamo Nacionalno poročilo o stanju na področju drog za leto 2019, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Pri pripravi poročila smo sodelovali tudi zaposlene in zaposleni društva Stigma. Poročilo je v angleškem jeziku.