Prispevek se nanaša na zasebne kanabis klube, ki so specifičen primer, kako se izogniti nelegalnosti konzumiranja marihuane, katere uporaba je med ljudmi vse bolj popularna. V prispevku avtorica na kratko predstavi prednosti legalizacije marihuane, posebnosti kanabis klubov in njihovo pomanjkljivost.