Avtor na kratko predstavi delovanje substitucijskega programa “heroin na recept”, katerega delovanje si je ogledal na izobraževanju v Baslu, Švica.