Objavljamo povzetek poročila za leto 2020, ki ga je pripravil Correlation Network.