Evropski forum civilne družbe na področju drog (CSFD) je objavil posebno stališče, s katerim Evropsko komisijo in države članice EU poziva, naj posebno pozornost namenijo obravnavi potreb in težkega položaja, v katerem so se v času epidemije znašle najbolj ranljive skupine prebivalstva, zlasti ljudje, ki uporabljajo droge oz. so z njimi zasvojeni.

Evropsko komisijo in države članice EU pozivamo, da v te namene okrepijo zdravstvene in socialne storitve in druge intervencije ter ustrezno podprejo različne programe preventive, pomoči in svetovanja za ranljive ciljne skupine.