Objavljamo prvo poročilo o stanju na področju prepovedanih drog Civil Society Monitoring Of Harm Reduction in Europe za leto 2019, ki ga je pripravila Correlation – European Harm Reduction Network (C-EHRN). Namen tega poročila je pridobiti informacije o stanju na področju prepovedanih drog v evropskih državah ter zbrati nabor ukrepov na področju zmanjšanja škode z vidika organizacij, ki izhajajo iz civilne družbe in neposredno delajo z ljudmi, ki uporabljajo droge. Za Slovenijo smo poročilo pripravili v našem društvu.