Novi predlogi reform na področju obravnave drog

 

Eden vodilnih zagovornikov zmanjševanja škode in reform na področju drog, dr. Alex Wodak, poziva k premagovanju črnega trga prepovedanih drog, kar pomeni, da je treba proizvodnjo nekaterih kemikalij urediti na način, ki velja za farmacevtske proizvode in s tem omogočiti izdelavo snovi, ki so farmacevtsko kontrolirane pri postopku izdelave in doziranju in tudi omogočiti urejen legalen dostop. V takšno ponudbo bi moralo biti vključeno tudi informiranje o tveganjih. S tem se v izdatni meri zmanjšajo škodljive posledice pri tistih uporabnikih, ki te snovi sedaj uporabljajo na črnem trgu, tu pa dodajamo, da je hkraten učinek takšnih ukrepov – v primeru smiselnega vključevanja poglavitnih tipov drog – še v nadaljni razgradnji črnega trga. Ta je v zadnjih letih v silovitem razmahu prav s pojavom novih sintetičnih drog. Spomnimo se raziskovalno preverjenega učinka konoplje v nizozemskih coffeeshop-ih, ki je razpolovila črni trg v 70. letih. Tisti posamezniki, ki do želene substance lahko dostopajo preko coffeeshop-a, se v veliki meri izognejo stikom z dilerji, ki prodajajo nevarne snovi. Smrtnih primerov se seveda ne da popolnoma preprečiti, lahko pa se jih zmanjša, in to je vrednota sama po sebi. Popolnoma varne uporabe drog ni, ker tveganja ni mogoče preprečiti, lahko pa zmanjšamo tveganje. In to je vredno. Tako na videz različni ukrepi, od varnih sob za injiciranje, heroina na recept in urejenega dostopa do nekaterih drugih drog, lahko zmanjšajo zdravstveno, socialno in ekonomsko škodo.

No, in sedaj lahko razumete, zakaj zmanjševanje škode ne spada pod zmanjševanje povpraševanja – kakor piše v nekaterih “uradnih dokumentih” – in je ravno obratno. Zmanjševanje povpraševanja se zgodi prav zaradi strategij zmanjševanja škode – dekriminalizacije za osebno uporabo – kakor se je zgodilo na Portugalskem.

Zmanjševanje povpraševanja se na prvi pogled sliši smiselno, vendar se tu vendarle skriva zgovoren paradoks. Običajni proizvodi so stvar načrtovanega potrošniškega marketinga, medtem ko določene droge funkcionirajo kot vrhunski proizvod, ki ga ljudje sami iščejo… Družbe brez drog sploh nikoli ni bilo, pričakovanja s perspektive ničelne tolerance pa nimajo nikakršne realne osnove. Enako velja za zmanjševanje ponudbe, takoj ko pogledamo na zgodovino spodletelih ukrepov, ko so zrasli veliki mafijski klani.

Z dodatnimi ukrepi, ki jih predlaga Wodak pa bi bili novi sistemski ukrepi končno smiselno povezani. Nelogičnost sistemskega podrejanja zmanjševanja škode v uradnih dokumentih je prav simptom zavestnega omejevanja in dopuščanja zgolj tistih pragmatičnih razlogov, kot je npr. zagotavljanje čistih igel – kar je eklakanten ukrep javnega zdravstva, saj gre vendar za preventivo nevarnih okužb. Vsi vemo zakaj. Gre za simptom represivne tolerance te iste politike drog, ki zmanjševanju škode ne prizna vodilne paradigmatske vloge, tj ne upošteva načela “Evidence-based drug policy”, ki bi na podlagi dokazov računala s potrebno reformo, s čemer se pač ohranja temeljni status quo prohibicije, to je politike, ki v nasprotju z norimi cilji izkoreninjenja drog, doseže prav nasproten učinkek – naraščanje črnega trga in večanje problemov… Več informacij >>>.

Mar ni bolje tistim, ki tako ali tako posegajo po določenih snoveh, zagotoviti 100% preverjene substance z navodili o zmanjševanju tveganja, kakor pa računati – spet v kontekstu dopuščanja minimalnih efektov – z nizkim procentom naknadno testiranih drog iz črnega trga? In s tem – kar je poglavitno – zmanjšati interes po nabavi novih vse bolj nevarnih sintetičnih drog na črnem trgu, kar bi ga navsezadnje v perspektivi dolgoročno spodneslo? Ni primerjave. Možnost testiranja drog na info točkah kot eden izmed ukrepov zmanjševanja škode sicer lahko prispeva k malo večji varnosti, vendar glede na praktičen doseg sploh ni primerljiv s Wodakovim predlogom. Sploh pa, ko gre za vprašanje preverjanja v realnem času uporabe. Če parafraziramo, res škoda, da je zmanjševanju škode dodeljena zgolj vloga mašila za luknje, ki jih povzroča kriminalizacija.

 

Dare Kocmur

 

Vir:

https://www.news.com.au/national/illicit-drugs-should-be-regulated-and-distributed-by-pharmacies-leading-doctor-suggests/news-story/762ef185be083e97d78f31ca6b60faa4?fbclid=IwAR30OZTn6jSLlIM2jfsetBFlJdJmevOyKq36htiGKlpOLymVxScbCB-NY4g