NIJZ je pripravil zloženko o stanju na področju drog v času epidemije virusa SARS-CoV-2, v kateri so predstavili tveganja uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

»»» link do povezave najdete tukaj.