Testiranje drog je storitev zmanjševanja škode, s katero preprečujemo vnos neznanih in nevarnih snovi, ki se nahajajo v psihoaktivnih substancah, v telo. Storitev je namenjena analizi novih psihoaktivnih snovi ter tudi klasičnih drog, saj visoko tveganje za zdravstvene zaplete ne predstavljajo samo nove, neznane ter nevarne snovi, ampak tudi znane snovi, ki se naj bi nahajale v klasičnih drogah, kot so kokain, heroin in ekstazi.

Z ustreznimi opozorili in obvestili, ki jih skozi Sistem za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi, posredujemo uporabnikom in uporabnicam, organizacijam ter institucijam na področju obravnave drog, zmanjšamo tveganje za zaplete, ki so lahko tudi smrtni.

 

POSTOPEK ZA TESTIRANJE DROG

1. V Testirni točki dnevnega centra v Župančičevi jami sprejemamo vzorce drog, ki jih nato pošljemo v Nacionalni forenzični laboratorij.

2. Ob prevzemu vzorca z osebo opravimo posvetovalni razgovor in izpolnimo obrazec Zapisnik prevzema vzorca psihoaktivne snovi.

3. Količina vzorca naj bo vsaj 10 mg za snov v prahu; če gre za tabletko ali pivnik, potrebujemo cel kos; če gre za povsem novo substanco, je potrebno vzeti približno 100 mg. Pomembno je, da se vzorec ustrezno shrani v čisto embalažo, na primer v majhno plastično vrečko ali malo plastenko.  

4. Ob sprejemu vzorca lahko pustite osebni kontakt ali pa se čez čas sami pozanimate o rezultatu.

5. Poročanje rezultata.

 

1. Analiza je pokazala zgolj snovi, ki naj bi se nahajale v drogi, in ne predstavljajo visokega tveganja pri uporabi:

⇨ rezultat sporočimo samo uporabniku ali uporabnici, ki je prinesel/a vzorec;

 

2. Analiza je pokazala na prisotnost drugih snovi in nevarnih primesi:

⇨ rezultat sporočimo uporabnici ali uporabniku, ki je prinesel/a vzorec;

⇨ na podlagi vseh informacij o vzorcu se oblikuje opozorilo, ki ga objavimo na spletu in na vidnih prostorih v dnevnem centru. Glede na oceno rizičnosti in razširjenosti se, če je potrebno, oblikuje in posreduje tudi uradno opozorilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi.